Kontakt

Biuro Finansowe „DUET” Sp. z o.o.
NIP 679-30-74-952
Spólka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia pod numerem KRS 0000397096. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000 złotych.

Kraków (w godz. 9:00-17:00)
ul. Nowohucka 3/2
31-580 Kraków

tel. 12/ 656-20-73
kom. 510 128 286
fax 12/ 262-91-59

Głogoczów (w godz. 8:00-15:00)
32-444 Głogoczów 608
tel. 516 429 636

e-mail: biuro@biuroduet.eu