Cennik

Wszystkie ceny za świadczone usługi księgowe są ustalane indywidualnie z naszymi klientami. Ceny usług są zależne od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości zatrudnienia oraz ilości dokumentów księgowych. Poniżej przedstawiamy przykładowe ceny usług księgowych:

Książki Przychodów i Rozchodów od 100,00 złotych brutto miesięcznie.

Księgi Handlowe od 400,00 złotych brutto miesięcznie.

Kadry, Płace, ZUS od 15,00 złotych brutto miesięcznie za każdego pracownika.